Лихвата като едно допълнително и особено задължение

С настоящата статия се цели изясняването на някой значими аспекти от начисляването на лихва при сделки осъществявани от търговци, лица…

Continue Reading →